Veřejná zakázka: Turistický chodník Soutok Jizery.TZ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7114
Systémové číslo: P16V00000205
Evidenční číslo zadavatele: S936/2016/130
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.03.2016
Nabídku podat do: 29.03.2016 10:00
Otevírání obálek: 29.03.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Turistický chodník Soutok Jizery.TZ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Kategorie cesty je 3L – 2,5/5, komunikace je intenzivně využívána jako turistická trasa. Vozovka bude doplněna žulovým kamenivem, zvláště spádité úseky budou zpevněny dlažbou z LK
N.V.: 920m.n.m.
Způsob využití: pozemek určený k plnění funkcí lesa
Způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, chráněná krajinná oblast - II.zóna
Vlastník pozemku: Lesy České republiky, s.p.
Místo plnění: LS Frýdlant

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 826 182 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky