Veřejná zakázka: Projektová dokumentace na rekonstrukci lesních cest na rok 2017

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7120
Systémové číslo: P16V00000212
Evidenční číslo zadavatele: S933/2016/010
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.01.2016
Nabídku podat do: 10.02.2016 09:00
Otevírání obálek: 10.02.2016 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace na rekonstrukci lesních cest na rok 2017
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
LC U Václava - rekonstrukce
Parametry LC: 1L (4,0/30), délka cca. 3 500m
Jedná se o rekonstrukci lesní cesty, směrové a výškové poměry se nemění. Příčný sklon cesty je jednostranný a činí 3,0%. V rámci rekonstrukce dojde k obnovení původní šířky 3,50m a 0,25m krajnic. V rámci rekonstrukce LC dojde vyspravení výtluků poškozené štěrkové vrstvy a zřízení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltového betonu tl. 70mm.V rámci PD dojde k rekonstrukci příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy a svodnice). V rámci PD budou provedeny 3ks statických zatěžovacích zkoušek na stávající vrstvě LC.

Lesní cesta v odd. 301,302 a 305 - rekonstrukce
Parametry LC: 2L (4,0/30), délka cca. 3 000m
Jedná se o rekonstrukci a výstavbu lesních cest, směrové a výškové poměry se nemění. Příčný sklon cesty je jednostranný a činí 3,0%. V rámci rekonstrukce dojde k obnovení původní šířky 3,50m a 0,25m krajnic a vybudování nového úseku LC se stejnými parametry. V rámci rekonstrukce LC dojde vyspravení výtluků a vymačkaných kolejí nezpevněných cest a zřízení nové obrusné vrstvy vozovky ze ŠD .V rámci PD dojde k rekonstrukci popř. výstavbě příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy a svodnice). V rámci PD budou provedeny 3ks statických zatěžovacích zkoušek na stávající vrstvě LC.

Lesní cesta K Nádrži Alšovka - rekonstrukce
Parametry LC: 2L (4,0/30), délka cca. 150m
Jedná se o rekonstrukci lesní cesty, směrové a výškové poměry se nemění. Příčný sklon cesty je jednostranný a činí 3,0%. V rámci rekonstrukce dojde k obnovení původní šířky 3,50m a 0,25m krajnic. V rámci rekonstrukce LC dojde k vyspravení výtluků a vymačkaných kolejí poškozené štěrkové vrstvy a zřízení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltového betonu tl. 70mm.V rámci PD dojde k rekonstrukci příčného a podélného odvodnění (propustky, příkopy a svodnice). V rámci PD budou provedeny 2ks statických zatěžovacích zkoušek na stávající vrstvě LC.
Místo plnění: k.ú. Kotlina, Přísečnice, Černý Potok, Podmilesy a Kovářská

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 425 087 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky