Veřejná zakázka: BP výsadby 2016

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 7128
Systémové číslo: P16V00000220
Evidenční číslo zadavatele: 951/2016/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.03.2016
Nabídku podat do: 31.03.2016 09:00
Otevírání obálek: 31.03.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP výsadby 2016
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu charakteru služeb spočívající ve výsadbě sazenic a poloodrostků stromů jako součást břehového porostu podél vodních toků uvedených v technické zprávě v místech určených správcem toků, zejména u staveb protipovodňové úpravy (orientačně viz situace 1:5 000, která je přílohou výzvy). Výsadba obalovaných poloodrostků lesních dřevin bude provedena v celkovém počtu 160 ks, obalovaných sazenic keřů v počtu 155 ks a obalovaných sazenic vrb v počtu 560 ks.

Sazenice lesních dřevin a keřů budou umístěny na břehovou hranu koryta toku. Rozmístění sazenic na jednotlivých tocích bude určeno před zahájením prací správcem toků. Místo výsadby upřesní investor při předání pracoviště. Minimální záruka na výsadbu je 36 měsíců. Podrobnější popis je zřejmý z technické zprávy zpracované Ing. Peterem dne 16.3.2016.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 76 tis. Kč
Místo plnění: okres Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 76 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy