Veřejná zakázka: LC U Nového pole II - rekonstrukce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7141
Systémové číslo: P16V00000232
Evidenční číslo zadavatele: S933/2016/055
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 642959
Počátek běhu lhůt: 24.03.2016
Nabídku podat do: 11.04.2016 11:00
Otevírání obálek: 11.04.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC U Nového pole II - rekonstrukce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Konstrukce vozovky: stabilizace pláně Dorasolem 3,5% v lt.400 mm, konstrukční vrstva z ŠD fr. 0 – 32 v tl. 150 mm, silniční panely tl. 150 mm uložené do kolejí, úprava středového pruhu a krajnic, skládkoviště zpevněné silničními panely, příčné odvodnění je řešeno 14 ks odvodňovacích drénů
Délka úseku: 1619 bm
Nadmořská výška: 410 m n. m. s poklesem na 320 m n. m.,
Současný stav zpřístupňované oblasti: Jedná se o lesní komplex na lesním pozemku p.č. 885 v k.ú. Lhota u Nečemic o celkové výměře 1021178 m2. Lesní komplex je vzhledem k velké členitosti terénu (četné rokle) obtížně přístupný. Současná lesní cesta je zemní nezpevněná, silně podmokřená s neúnosným zvodnělým povrchem tvořeným jílovitou zeminou – permskou červenkou
Popis trasy: staničení LC 0,00 – 0,1690 silniční panely uložené do kolejí, staničení 0,1690 – konec výstavby silniční panely tvořící skládkoviště a současně napojení na silniční komunikaci III. třídy, Ve výše uvedené lokalitě je již zřízeno několik lesních cest ze silničních panelů a tyto lesní cesty vykazují nejlepší užitkové vlastnosti a vysokou trvanlivost při minimálních nákladech na údržbu.
Místo plnění: k.ú. Lhota u Nečemic p.p.č. 885

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 017 111 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky