Veřejná zakázka: BP Oskava v km 36,8 -38,1 - kácení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7146
Systémové číslo: P16V00000237
Evidenční číslo zadavatele: 957/2016/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.03.2016
Nabídku podat do: 08.04.2016 09:00
Otevírání obálek: 08.04.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Oskava v km 36,8 -38,1 - kácení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47 odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením dle §7 odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění budou na vodním toku Oskava v říčním kilometru 36,800 - 38,100 v k.ú. Nemrlov, Mostkov, Oskava a Břevenec káceny dřeviny zasahující do průtočného profilu toku (rovněž zdravotně nevyhovující, akát) a odstraňovány křoviny a výmladky. Dojde tak k uvolnění prostoru pro rozvoj cílového břehového porostu. Vše bude provedeno ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu.

Vodní tok: Oskava
IDVT: 10100064
ČHP: 4-10-03-028
k. ú.: Nemrlov, Mostkov, Oskava, Břevenec
ř. km: 36,800 - 38,100

Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků, místních komunikací a nadzemních vedení v blízkosti vodního toku. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „PD BP Oskava v km 36,8 - 38,1“ a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Nemrlov, Mostkov, Oskava, Břevenec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 184 175 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky