Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Herdova

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7155
Systémové číslo: P16V00000246
Evidenční číslo zadavatele: S928/2016/056
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 640041
Počátek běhu lhůt: 01.04.2016
Nabídku podat do: 18.04.2016 10:00
Otevírání obálek: 18.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Herdova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta bude rekonstruována ve stávající trase, s rozšířením v obloucích. Na základě provedených dynamických zkoušek bude provedeno doplnění/obnovení podkladních vrstev a dojde k pokládce nového asfaltového povrchu. Rovněž budou vyměněny propustky a zpevněny hospodářské sjezdy a skládky materiálu.
Trasa cesty je původní, cesta obsluhuje lesní porost v jejím bezprostředním okolí a mají návaznost na místní komunikační systém v lokalitě. Stávající stav neumožňuje příjezd na některé lesní pozemky v částech roku s vyšším srážkovým úhrnem. Důvodem je nízká únosnost stávajících cest v nestejných úsecích způsobená jednak jejím podmáčením, jednak stavebním uspořádáním bez konstrukčních vrstev a funkčního systému podélného i příčného odvodnění. Stávající provozní zpevnění povrchu neodpovídá intenzitě lesní dopravy v lokalitě. Přes lokální opravy převážně v délce několika desítek metrů v místech s nejhoršími vlastnostmi, je lokalita v období nepříznivých klimatických podmínek obtížně dostupná.
Lesní cesta HERDOVA bude technicky zhodnocena v kategorii 2L/30, šířka vozovky bude po rekonstrukci 4,00 m tj. 3,0 m cesta + 2x 0,5 m krajnice.
Lesní cesta navazuje na stávající místní komunikace o šířce 3,0m. Ve staničení 0,0 a 1544,49 m bude provedeno prosté napojení.

Místo plnění: k. ú. Majdalena a Cep

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 434 196 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky