Veřejná zakázka: LC Zaviliší

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7156
Systémové číslo: P16V00000247
Evidenční číslo zadavatele: S911/2016/062
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.04.2016
Nabídku podat do: 21.04.2016 10:00
Otevírání obálek: 21.04.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Zaviliší
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci opravy budou strženy krajnice cesty po obou stranách, povrch lesní cesty bude zbaven nečistot a rozvolněných částí. Hmota z čištění plochy lesní cesty i příkop bude rozprostřena v dosahu hrany komunikace tak, aby nebránila odtoku povrchových vod. Rozvolněné kamenité části budou použity na částečné vyprofilování střechovitého příčného sklonu komunikace.
Očištěná a srovnaná plocha komunikace bude zhutněna pojezdy těžkého válce nad 8 t. Na takto připravenou a očištěnou konstrukci bude v plné délce a šíři nanesena vrstva štěrkodrti v tloušťce 12 cm po zhutnění.
Pro odvod povrchových vod a zamezení jejich erozních účinků budou v trase lesní cesty osazeny svodnice (příčné odvodňovací prvky) typu REVERDO či VIAQUA v délce 5 metrů dle technického listu výrobce.
Součástí opravy bude pročištění podélného i příčného odvodnění. Podélné odvodnění bude strojně čištěno příkopovou lžící tak, aby výsledný profil příkopy byl lichoběžníkového průřezu s šíří 0,4 m. Součástí opravy je výměna starých nefunkčních betonových typových propustí DN 600 za plastové roury, délky 6 a 8 metrů s čely z lomového kamene na MC s betonovým základem dle vzorového výkresu. Součástí zděných čel bude i dlažba na sucho před čelem ve dně z kamene do 80 kg dle vzorového výkresu. Výměna proběhne i u dvou propustí DN 800.
Místo plnění: Hradec nad Mor.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 270 939 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky