Veřejná zakázka: Rekonstrukce LC Větrné

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7178
Systémové číslo: P16V00000269
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/057
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 640115
Počátek běhu lhůt: 06.04.2016
Nabídku podat do: 21.04.2016 10:00
Otevírání obálek: 21.04.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce LC Větrné
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení rekonstrukce lesní cesty dle projektové dokumentace.
Předmětem návrhu stavby je rekonstrukce stávající lesní cesty v kategorii 3L na kategorii
2L pro zajištění dopravní obslužnosti lokality lesních pozemků v prostoru údolí Mezního potoka,
v západní části katastrálního území Studenec u Oloví.
Stavební záměr představuje rozšíření účelové komunikace na normovou šířku kategorie
2L, vytvoření výhyben, úpravy příčného a podélného odvodnění, obnova propustků a doplnění
hospodářských sjezdů.
Součástí jsou i plochy pro meziskládky dřeva a obratiště nákladních automobilů.
Zpevněné plochy komunikace budou provedeny s krytem z drceného kameniva.
Místo plnění: LS Kraslice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 119 684 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky