Veřejná zakázka: Bystrý potok, Baška, km 0,400-1,200

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7190
Systémové číslo: P16V00000281
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/030
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.04.2016
Nabídku podat do: 21.04.2016 10:00
Otevírání obálek: 21.04.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bystrý potok, Baška, km 0,400-1,200
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na údržbové stavební práce charakteru úprav vodních toků. Zakázka řeší odstranění hlinito-štěrkových nánosů a obnovení průtočné kapacity koryta toku dané stávající úpravou. Lomový kámen nacházející se volně v korytě toku bude opětovně uložen popř. doplněn k patě opěrných zdí. SO 02: Kácení dřevin je realizován zvlášť a není předmětem zakázky. Bližší informace k technickému řešení jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude zhotovena dle projektové dokumentace pro ohlášení stavby a provádění stavby „Bystrý potok, Baška, km 0,400 – 1,200“ vypracované firmou Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s. r. o., Bezručova 879, 742 13 Studénka, za dodržení všech podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a zadavatelem. Dle PD bude realizován pouze SO 01 – Údržba koryta toku.

K ohlášeným udržovacím pracím bylo vydáno Sdělení Magistrátu města Frýdek – Místek, OŽPaZ pod č.j MMFM 15242/2016 dne 17.2.2016.

K plánované akci bylo také vydáno souhlasné Rozhodnutí ve věci udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů – střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a rak říční (Astacus fluviatilis), Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, OŽPZ, č. j.: MSK 141621/2015, ze dne 16. 12. 2015. Další vyjádření viz dokladová část projektové dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 2 090 720,47 Kč.

Místo plnění: IDVT 10212671, čhp 2-03-01-030, kraj Moravskoslezský, okres Frýdek - Místek, obec Baška, katastrální území Baška

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 090 720 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky