Veřejná zakázka: Korytnice km 3,310-3,460

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7191
Systémové číslo: P16V00000282
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/038
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.04.2016
Nabídku podat do: 21.04.2016 10:00
Otevírání obálek: 21.04.2016 10:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Korytnice km 3,310-3,460
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vodohospodářskou stavbu – novostavbu – podélnou úpravu koryta vodního toku Korytnice v km 3,315 – 3,434 v k.ú. Korytná. Úprava bude sloužit jako stabilizační a protierozní opatření na toku Korytnice v k.ú. Korytná.
Jedná se o vybudováním podélného opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene a příčných úrovňových pasů z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg. Navrhovanou úpravou se mírně mění směrové a spádové poměry nivelety dna toku, kdy dojde k zamezení postupující dnové a zejména břehové eroze koryta a omezení transportu splavenin do nižších částí toku a jeho recipientu.
Na stavbu bude použit kámen místní provenience (bělokarpatský pískovec) event. jiný pískovec, který je předem odsouhlasen se Správou CHKO Bílé Karpaty.
Zakázka bude provedena v souladu s dokumentací stavby "Korytnice, km 3,310 - 3,460" vypracovanou společností TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Šumperk, a ověřenou Ing. Oldřichem Knápkem, ČKAIT 1201267,a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, organizací a fyzických osob, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
Stavba bude realizována dle podmínek a vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Korytná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 266 153 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky