Veřejná zakázka: Malý nákupní systém - Dodávky zemědělských plodin pro Lesní závod Židlochovice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001953
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 720
Systémové číslo: P15V00000720
Evidenční číslo zadavatele: 4/2012/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.01.2011

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Malý nákupní systém - Dodávky zemědělských plodin pro Lesní závod Židlochovice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Dodávky zemědělských plodin pro krmení zvěře v oborách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Židlochovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy