Veřejná zakázka: Opravy LC na revíru Skryje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7203
Systémové číslo: P16V00000294
Evidenční číslo zadavatele: S921/2016/083
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.03.2016
Nabídku podat do: 06.04.2016 10:00
Otevírání obálek: 06.04.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC na revíru Skryje
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava 4 lesních cest. Dvě cesty se nacházejí v k.ú. Podmokly. Tyto cesty na sebe navazují. LC Skryjská a LC Čilská u těchto cest se jedná o lokální opravu, vyspravení propadlých míst, vyčištění příkopů, stržení travnatého porostu ve středu vozovky a na krajnicích.
LC Do Kotle - jedná se o opravu úseku 400 m, kde se objevují erozní rýhy. Zde bude opraven deformovaný příčný profil cesty( odkopán travnatý porost ze středu cesty a strženy krajnice, vyčištění příkopu a osazení svodnic.
LC Skladová - jedná se o opravu úseku 620 m. Vyspravení erozních rýh hrubým kamenivem, lokální opevnění břehu potoka, lokální odtěžení části svahu, vyústění rýh do lesa.
Místo plnění: k.ú. Skryje nad Berounkou a Podmokly

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 968 461 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR,s.p.,KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120,250 01 Brandýs.n.L.-Stará Boleslav

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky