Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 16 na LS Toužim

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7205
Systémové číslo: P16V00000296
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.02.2016
Nabídku podat do: 26.02.2016 09:00
Otevírání obálek: 26.02.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení LC na revíru 16 na LS Toužim
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• oprava a tech.zhodnocení stávající LC U Šraňků
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 0,700km
• přibližná nadmořská výška:620m
• současný stav lesní cesty: zanesené krajnice a příkopy, vyjeté koleje a výtluky, místy sesutý okolní terén
• provozní zdůvodnění: zlepšení povrchu lesní cesty, zajištění dostatečného odvodnění lesní cesty
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení stavby: stržení krajnic, vyčištění příkopů, doplnění krytu,

• oprava a tech.zhodnocení stávající LC Za Krásným Hradem
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: štěrková
• délka opravovaného úseku: 1,770km
• přibližná nadmořská výška:620m
• současný stav lesní cesty: zanesené krajnice a příkopy, vyjeté koleje a výtluky, místy zvodněnlá, poškozené svodnice, nedostatečná točna
• provozní zdůvodnění: zajištění dostatečného odvodnění lesní cesty, rozšíření točny a sanace rozměklého úseku cesty
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení stavby: stržení krajnic, vyčištění příkopů a výměna svodnic, sanace rozměklého úseku LC, úprava točny
Místo plnění: LS Toužim, revír 16

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 637 375 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Karlovy Vary, Krušnohorská 7, 360 10

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky