Veřejná zakázka: Přístřešek Nechlebárna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7219
Systémové číslo: P16V00000310
Evidenční číslo zadavatele: S921/2016/086
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.03.2016
Nabídku podat do: 06.04.2016 10:00
Otevírání obálek: 06.04.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístřešek Nechlebárna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu o zastavěné ploše 50 m2. Přístřešek bude proveden částečně v terénním zářezu, podél zadní strany přístřešku bude provedena betonová opěrná zeď. Zpevněné plochy okolo přístřešku budou plynule navazovat na příjezdovou panelovou cestu a budou vyspárované od okolních budov. Nosnou konstrukci stavby bude tvořit dřevěná sloupková konstrukce, kotvená do betonových patek a žb opěrné zdi. Krov bude dřevěný, tvořený krokvemi, osazenými na obvodových vaznicích. střecha bude valbová s pálenou taškovou krytinou. Napojení nových rozvodů elektroinstalace bude provedenou ze stávající budovy v místě stavby. Nově navržená dešťová kanalizace bude pouze usměrňovat odvod dešťových vod ze stávající střechy garáže a nového přístřešku do lesního porostu.
Místo plnění: k.ú. Křivoklát

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 599 977 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR,s.p.,KŘ Brandýs n.L., Nábřeží 120,250 01 Brandýs.n.L.-Stará Boleslav

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky