Veřejná zakázka: Žďárský potok 3-00085-01,O1 km 0,00-0,380

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001973
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 722
Systémové číslo: P15V00000722
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/050
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.06.2012
Nabídku podat do: 25.06.2012 09:30
Otevírání obálek: 25.06.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Žďárský potok 3-00085-01,O1 km 0,00-0,380
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vyčištění toku upraveného od sedimentu a organických naplavenin, posečení travního porostu 1 m za břehovou hranu, odvoz sedimentu na vybranou skládku a opravu dlažby koryta.
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace vypracované projektovou kanceláří EKOSERVIS České Budějovice Široká 8

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 135 533 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Písek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky