Veřejná zakázka: Opravy asfaltových LC na revíru Suchdol

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7221
Systémové číslo: P16V00000312
Evidenční číslo zadavatele: S928/2016/130
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 641046
Počátek běhu lhůt: 19.04.2016
Nabídku podat do: 04.05.2016 11:00
Otevírání obálek: 04.05.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy asfaltových LC na revíru Suchdol
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Druhá Alej:
Jedná se o opravu obrusné vrstvy komunikace. Oprava spočívá v tom, že bude doplněna štěrkodrť frakce 0-63mm v tloušťce 100mm na sjezdech (viz situace).Asfaltový koberec bude do sjezdů zatažen v délce min. 2,5m a šířce dle šířky LC. Dále bude provedeno odstranění nánosu z krajnic – materiál bude uložen rozprostřením v porostu.Poté bude provedeno očištění samotné vozovky (předpokládá se zametení a spláchnutí vodou). Následuje vysprávka a vyrovnávka dosavadního živičného krytu vozovky - ve výkazu výměr se uvažuje v průměrné tl.50mm a šířce 3,0m. Následuje pokládka obrusné vrstvy asfaltu finišerem ACO11 šířky 3,0m a tl.50mm. V místech napojení na začátku a konci úpravy LC na stávající komunikaci bude provedeno zafrézování stávajícího krytu .

LC Exkurzní:
Jedná se o opravu obrusné vrstvy komunikace. Oprava spočívá v tom, že bude doplněna štěrkodrť frakce 0-63mm v tloušťce 100mm na sjezdech (viz situace). Asfaltový koberec bude do sjezdů zatažen v délce min. 2,5m a šířce dle šířky LC. Dále bude provedeno odstranění nánosu z krajnic – materiál bude uložen rozprostřením v porostu. Poté bude provedeno očištění samotné vozovky (předpokládá se zametení a spláchnutí vodou). Následuje vysprávka a vyrovnávka dosavadního živičného krytu vozovky - ve výkazu výměr se uvažuje v průměrné tl.50mm a šířce 3,0m. Následuje pokládka obrusné vrstvy asfaltu finišerem ACO11 šířky 3,0m a tl.50mm. V místech napojení na začátku a konci úpravy LC na stávající komunikaci bude provedeno zafrézování stávajícího krytu.

LC Benátská:
Jedná se o opravu povrchu lesní cesty. V současné době je vozovka zpevněná penetračním makadamem. Povrch lesní cesty je značně poškozen kořeny stromů, trhlinami a výtluky, penetrační makadam je za hranicí své životnosti.
Je navrženo seříznutí krajnic, zametení stávajícího asfaltového povrchu vozovky, lokální opravy míst poškozených kořeny stromů a propadlých míst, nanesení živičného spojovacího postřiku a nové vrstvy asfaltového betonu v tl. 50 mm a dosypání krajnic asfaltovým recyklátem.
V rámci akce bude opraven hospodářský sjezd.
Místo plnění: LS Třeboň

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 010 394 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
RINOCERONTE s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky