Veřejná zakázka: PP Jestřebického p. od Jedlé v ř.km 0,000 – 1,750

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001987
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 724
Systémové číslo: P15V00000724
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/051
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.06.2012
Nabídku podat do: 27.06.2012 09:30
Otevírání obálek: 15.06.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Jestřebického p. od Jedlé v ř.km 0,000 – 1,750
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Popis stávajícího stavu:
PP Jestřebického potoka od Jedlé v ř.km 0,000 - 1,750, na kterém bude realizováno vodní dílo typu podélná a příčná úprava vodního toku, protéká lesním údolím v celém tomto úseku podél stávající zpevněné lesní komunikace. V průtočném profilu toku dochází k nadměrné vodní erozi a hrozí tak značné poškození této komunikace a unášení velkého množství materiálu do Jestřebického potoka a následně do řeky Sázavy a ohrožení chatové osady.

Popis návrhu a požadavků investora:
Bude zhotovena PD pro stavební povolení.
PD bude zhotovena vč. detailů pro realizaci stavby a rozboru sedimentu (v rozsahu Přílohy č. 9 zákona o odpadech) na:
PP Jestřebického potoka od Jedlé v ř.km 0,000 – 1,750 - realizace 2 ks srubových přehrážek, realizace několika zvýšených stupňů z lomového kamene o výšce cca 1 metr, zbudování několika příčných dřevěných prahů a stabilizace dna a svahů koryta toku kamennou rovnaninou. Přístup k vodnímu toku je po sjezdu ze silnice Jedlá – Chřenovice a dále po uvedené zpevněné lesní komunikaci. Po zjištění výsledku z odebraného vzorku určí projektant po dohodě s investorem místo uložení přebytečné zeminy a sedimentů.
Projektová dokumentace bude dále rozšířena o požadavky investora uvedené v zadávacím listu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Havlíčkův Brod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky