Veřejná zakázka: Oprava lesní cesty a cyklotrasy Chejlava 63 a 66

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7244
Systémové číslo: P16V00000335
Evidenční číslo zadavatele: S930/2016/074
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 640373
Počátek běhu lhůt: 22.04.2016
Nabídku podat do: 09.05.2016 10:00
Otevírání obálek: 09.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava lesní cesty a cyklotrasy Chejlava 63 a 66
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadání je oprava dvou lesních cest vzájemně na sebe navazujících.
Lesní cesta Chejlava 63
Stávající lesní cesta má kryt z penetračního makadamu, který je na konci své životnosti. Kryt vozovky vykazuje opotřebení provozem a stářím. V části úpravy jsou vodní erozí narušeny svahy a dna otevřených příkopů. Část propustků pod lesní cestou má rozpadlá čela, stejně tak kamenné dlažby na vtoku a výtoku propustků.
Začátek úpravy je v km 0,000 na konci rozjezdu se stávající lesní cestou v osadě Myť, kde navazuje na kryt z penetračního makadamu. Konec úpravy je v km 2,380, na začátku „rozcestí“ s lesní cestou Chejlava 66. Rozjezd není součástí úpravy. V celé délce úpravy bude provedena oprava a obnova vozovkového souvrství vozovky asfaltovým betonem s vyrovnáním příčného profilu a dosypány nezpevněné krajnice. Součástí stavby je i oprava výhybny, oprava čel propustků a vyčištění propustků, výměna poškozených propustků a úprava navazujících sjezdů. Dále budou opevněny svahy a dno příkopů poškozených vodní erozí.

Lesní cesta Chejlava 66
Stávající lesní cesta má kryt z penetračního makadamu, který je na konci své životnosti. Kryt vozovky vykazuje opotřebení provozem a stářím.
Začátek úpravy je v km 0,000 na konci rozjezdu se stávající lesní cestou „Chejlava 63“, rozjezd je součástí úpravy. Konec úpravy je v km 0,694 na začátku „rozcestí“ se stávající lesní cestou. Začátek a konec úpravy bude vyznačen a předán investorem zhotoviteli stavby na místě samém. V celé délce úpravy bude provedena oprava a obnova vozovkového souvrství vozovky asfaltovým betonem s vyrovnáním příčného profilu a dosypány nezpevněné krajnice.
Místo plnění: k.ú. Ždírec a k.ú, Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 030 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky