Veřejná zakázka: PD Valštejnka v km 0,000 - 2,240

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00001988
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 725
Systémové číslo: P15V00000725
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/031
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.06.2012
Nabídku podat do: 25.06.2012 10:00
Otevírání obálek: 25.06.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Valštejnka v km 0,000 - 2,240
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
a realizaci stavby (DSP-DPS) dle zadávacího listu. Výchozím podkladem je DÚR.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST-OPO, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky