Veřejná zakázka: Ztracený potok (Polka) v km 0,000-3,000

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7253
Systémové číslo: P16V00000344
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 634804
Počátek běhu lhůt: 23.04.2016
Nabídku podat do: 17.05.2016 10:00
Otevírání obálek: 17.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ztracený potok (Polka) v km 0,000-3,000
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Cílem navržených opatření je obnovení protipovodňové ochrany v obci Vápenná na vodním toku Ztracený potok (též zvaným Polka). V rámci této zakázky dojde k opravě a rekonstrukci opevnění koryta vodního toku v úseku ř. km 0,000 - 3,000. Řešený úsek se nachází v zastavěné části obce, místní části Polka.

Stavba zahrnuje 3 stavební objekty:
SO 01 - Úprava kamenných stupňů v km 0,000-0,750 (oprava)
SO 01 - Úprava kamenných stupňů v km 0,000-0,750 (rekonstrukce)
SO 02 - Úprava dřevěných prahů v km 0,750-2,750 (oprava)
SO 02 - Úprava dřevěných prahů v km 0,750-2,750 (rekonstrukce)
SO 03 - Oprava podélného opevnění v km 0,000-3,000

Bude provedena oprava a rekonstrukce poškozených příčných objektů, kamenných stupňů a dřevěných prahů a stupňů. Pomístně poškozené podélné opevnění (zdi) bude opraveno dozděním lomovým kamenem na MC. V místech podemletí stávajících zdí bude doplněna konstrukce zdiva z lomového kamene před patu zdi do podkladu z vodostavebního betonu. Pomístní poškození dlažeb bude opraveno doplněním nové dlažby z lomového kamene na MC. V úsecích, kde jsou jen pomístně vypadlé kameny, budou zdi očištěny, dozděny a přespárovány. Narušené základy budou podbetonovány a zajištěny betonovou patkou. Zdivo podélného opevnění bude v celé ploše očištěno od vegetace. Směrové poměry toku nebudou měněny. Veškeré práce jsou navrženy ve stávajícím průtočném profilu koryta toku.
Místo plnění: IDVT: 10210168, k. ú.: Vápenná, okres: Jeseník, kraj: Olomoucký

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 088 956 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky