Veřejná zakázka: Kamenný potok - k.ú. Klášterec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7255
Systémové číslo: P16V00000346
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/025
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.03.2016
Nabídku podat do: 29.03.2016 09:00
Otevírání obálek: 29.03.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kamenný potok - k.ú. Klášterec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace řeší odstranění sedimentů z průtočného profilu upraveného koryta , zejména nad gabionovou přehrážkou v km 0,750, a dále pomístní opravu podélného opevnění z rovnaniny z LK a zdí z LK a odstranění části břehového
porostu.
V km 0,607 – 0,612 bude dno koryta zpevněno zdrsněným balvanitým spadištěm z LK o hmotnosti nad 500 kg a pod ním bude v délce 2,0m zpevněno dno toku záhozem z LK o hmotnosti 20-80kg.
V km 0,661 – 0,666 dojde k opravě stávajícího opevnění rovnaninou z LK nad 500 kg
V km 0,212, 0,360 a 0,380 bude provedena oprava zdiva
V km 0,210 – 0,215 dojde vyříznutí a vybourání ŽB římsy a vybourání torza rozpadlé zdi včetně základu a následně zde bude vystavěna nová zeď režným zdivem v původních parametrech.
Průběžně je třeba zajistit čištění komunikací.
Zakázka bude provedena v souladu s dokumentací stavby "Kamenný potok - Klášterec" vypracovanou Ing. Filipem Brtnou, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO: 63320819,DIČ:CZ 63320819, ČKAIT 1201995 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, samosprávy, organizací a fyzických osob, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
Stavba bude realizována dle podmínek a vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Klášterec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 940 285 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky