Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC Pod Dolama

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7258
Systémové číslo: P16V00000349
Evidenční číslo zadavatele: S919/2016/084
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.04.2016
Nabídku podat do: 09.05.2016 11:45
Otevírání obálek: 09.05.2016 11:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC Pod Dolama
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba obsahuje pouze jeden stavební objekt SO 101 LC POD DOLAMA. Cílem je zlepšení stávajícího stavu lesní cesty kategorie 1L 3,5/30, dl. 1 190 m. Cesta se na začátku napojuje na silnici III/36826, do níž se zároveň napojují větve křižovatky silnice I/35. Návrh řešení spočívá v zesílení konstrukce vrstvou penetračního makadamu a provedení dvouvrstvého živičného nátěru se zadrcením. Krajnice budou urovnány, propustky pročištěny, případně vyměněny, stávající příkopy pročištěny, budou prořezány náletů v místě stavby a zpevněny některé sjezdy a hospodářské skládky dřeva.
Stavba je formálně nazvána rekonstrukce a oprava, protože některé navržené práce spadají podle zatřídění investora do investičních finančních prostředků, jiné do neinvestičních.
Důvodem stavby je prodloužení životnosti stávající komunikace a zabránění degradace její konstrukce. Umístění, funkce ani význam komunikace se po opravě nezmění.

Místo plnění: k.ú. Boršov u Moravské Třebové

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 722 074 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Svitavy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Choceň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky