Veřejná zakázka: Mušlov v km 0,000-2,250 PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7262
Systémové číslo: P16V00000353
Evidenční číslo zadavatele: S951/2015/123
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.11.2015
Nabídku podat do: 08.12.2015 09:00
Otevírání obálek: 08.12.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mušlov v km 0,000-2,250 PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace k opravě a rekonstrukci objektů hrazení bystřin na vodním toku Mušlov v úseku vymezeném ř. km 0,000 – 2,250.
V projektové dokumentaci „Mušlov v km 0,000 – 2,250“ bude řešena oprava a rekonstrukce poškozených příčných objektů – dřevěných prahů a poškozeného břehového opevnění – opěrné zdi.
Cílem úpravy toku bude odstranění havarijního stavu a stabilizace koryta pro odtok přívalových či povodňových vod.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:
- pro vydání stavebního povolení a provádění stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky: 560 tis. Kč bez DPH
Místo plnění: IDVT 10216107, čhp 2-04-02-004, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Vysoká, katastrální území Pitárné

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 560 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky