Veřejná zakázka: Zlechovský p. - hráz km 0,500-0,600 - Kostelany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7294
Systémové číslo: P16V00000380
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/050
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.05.2016
Nabídku podat do: 16.05.2016 10:00
Otevírání obálek: 16.05.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zlechovský p. - hráz km 0,500-0,600 - Kostelany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Poškozená protipovodňová hráz na pravém břehu Zlechovského potoka v km 0,500-0,600 (v místě mezi potokem a vodní nádrží) bude rekonstruována. Před zahájením stavby dojde k vykácení dřevin rostoucích na opravovaném úseku hráze. Následně dojde k sejmutí ornice z hráze a okolních pozemků, které budou dotčena stavbou. Současně dojde k odstranění stávajícího břehového opevnění na straně vodní nádrže (panely, zához z l.k., betonové bloky) a břehového opevnění na straně u potoka (zához z l.k.). Stávající odběrný objekt v korytě toku bude odbourán, včetně rozdělovací šachty, betonového výtokového objektu v nádrži a potrubí procházejících hrází.
Stávající těleso hráze bude odtěženo na předepsanou základovou spáru v úrovní projektované nivelety toku, základová spára u nádrže bude 1 m pode dnem nádrže. Pařezy s kořenovým systémem a jiné nežádoucí příměsi budou z vytěžené zeminy odstraněny.
Na zhutněnou základovou spáru bude ve vrstvách max. 250 mm uložena vhodná zemina se zhutněním na min. 95% PS. Zavázání do stávající hráze bude provedeno pomocí odskoků o výšce 0,5 m a šířce 1 m. Sklon hrany odskoku bude 2:1.
Pro zabezpečení hráze proti poškození bobrem bude na stranu od potoka i od nádrže uloženo poplastované drátěné pletivo. Pata hráze v nádrži bude opevněna rovnaninou z l.k. nad 200 kg/ks v tloušťce 600-400 mm, která bude založena na patku o rozměrech 600x600 mm. Horní hrana rovnaniny bude 300 mm nad kótou hráze vodní nádrže, tj. na kótě 177,50 m n. m. Opevnění břehu nádrže bude plynule napojeno na stávající opevnění břehů nádrže. Pata hráze v korytě potoka bude opevněna rovnaninou z l.k. nad 200 kg/ks v tloušťce 600-400 mm, která bude založena na patku o rozměrech 600x600 mm. Horní hrana rovnaniny bude cca 500 mm nad kótou levého břehu, tj. na kótě 178,10 m n. m.
Dno koryta toku bude stabilizováno odběrným objektem (samostatná PD – investor MRS MO Kostelany nad Moravou) a 3 dnovými pásy z rovnaniny z lomového kamene.
Těleso hráze i s okolními dotčenými pozemky bude ohumusování ornicí v tl. 200 mm a oseta vhodnou travní směsí.
Dočasné meziskládky materiálu budou na pozemcích stavby v rámci staveniště. V průběhu stavby bude realizována stavba odběrného objektu pro přilehlý rybník-investor stavby MRS-MO Kostelany n M

Místo plnění: k.ú.Kostelany nad Moravou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 627 684 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky