Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesních cest na polesí Moravský Krumlov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002005
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 730
Systémové číslo: P15V00000730
Evidenční číslo zadavatele: S4/2012/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 216775
Počátek běhu lhůt: 19.06.2012
Nabídku podat do: 11.07.2012 08:00
Otevírání obálek: 11.07.2012 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesních cest na polesí Moravský Krumlov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o investiční akci z vlastních zdrojů zadavatele. Stavební zakázka je rozdělena na 3 stavební objekty.
SO 01 - Rekonstrukce LC Stavenská - délka 2250 m, kat. 2L 4/30, úprava příčného sklonu komunikace, zhutnění pláně, rozšíření v obloucích o 0,5 - 1,5 m. V úvozech budou po 30 m vykopány výhony pro odvod vody. Zpevnění vozovky se provede následovně: 10 cm podklad ze štěrkodrti a na ni se položí 10 cm vibrovaný štěrk. V km 0,310-0,360 a 1,900-1,960 se rozšíří profil odkopáním boku úvozu. V km 0,800 budou položeny silniční panely v délce 10 m pro bezpečné převedení srážkových vod.
SO 02 - LC Adamovým koutem - délka 2150 m, kat 3L 4/30, úprava příčného slonu komunikace tak, aby voda příčně, nejkratší cestou po svahu. Při tom se upraví a zhutní pláň. Dále se provede rozšíření v obloucích o 0,5 - 1,5 m.
V úvozech budou po 30 m vykopány výhony pro odvod vody do porostu.
Zpevnění vozovky se provede 10 cm podklad ze štěrkodrti a na ni se položí 10 cm vibrovaný štěrk (podklad z lomového kamene s výplňovým kamenivem).
V km 1,760-1,830 bude na pláň položena geotextilie.
V km 0,620-0,690 a 2,000-2,090 se rozšíří profil odkopáním boku úvozu.
V km 1,300 budou položeny silniční panely v délce 8 m pro bezpečné převedení srážkových vod.
SO 03 - LC K Valům - délka 1.690 m, kat. 2L 4/30. Nejprve je nutno upravit příčný sklon komunikace tak, aby voda přetékala příčně, nejkratší cestou, tedy po svahu. Při tom se upraví a zhutní pláň. Dále se provede rozšíření v obloucích o 0,5 - 1,5 m.
V úvozech budou po 30 m vykopány výhony pro odvod vody do porostu.
Zpevnění vozovky se provede následovně: v celé délce 10 cm podklad ze štěrkodrti a na ni se položí 10 cm vibrovaný štěrk(podklad z lomového kamene s výplňovým kamenivem).
V km 0,600 - 0,670 a 1,310-1,415 se rozšíří profil odkopáním boku úvozu.
V km 0,705 budou položeny silniční panely v délce 15 m pro bezpečné převedení srážkové vody.
V km 0,750 bude uložena geotextilie v délce 80 m.
V km 1,000 bude vypanelována křižovatka o celkové ploše 230 m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Židlochovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesní závod Židlochovice-podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky