Veřejná zakázka: Studie návrhu opatření, PP Hluchové v km 3,950, km 0,000 - 2,360

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002010
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 731
Systémové číslo: P15V00000731
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.06.2012
Nabídku podat do: 29.06.2012 10:00
Otevírání obálek: 29.06.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie návrhu opatření, PP Hluchové v km 3,950, km 0,000 - 2,360
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování studie návrhu opatření. Studie by měla zhodnotit možnosti ochrany před povodněmi v zájmovém území. Studie bude vycházet z odtokových poměrů dané lokality, ze zjištěného splaveninového režimu povodí a v neposlední řadě do ní budou promítnuty požadavky orgánů ochrany přírody a krajiny. Rozsah navržených opatření bude projednán v průběhu zpracování studie se zástupci obce Nýdek i s vlastníky dotčených nemovitostí. Navržená opatření v rámci studie budou sloužit ke zlepšení odtokových poměrů daného povodí. Bližší údaje k požadavkům na zpracování předmětné projektové dokumentace jsou uvedeny v zadávacím listu projektové dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., ST-OPO, Nádražní 2811, Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky