Veřejná zakázka: LC Hanuše

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7310
Systémové číslo: P16V00000396
Evidenční číslo zadavatele: S911/2016/129
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.04.2016
Nabídku podat do: 02.05.2016 09:00
Otevírání obálek: 02.05.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hanuše
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci opravy budou strženy krajnice cesty po obou stranách, povrch lesní cesty bude zbaven nečistot a rozvolněných částí. Výtluky a prosedliny budou pečlivě vyčištěny a sanovány obalovaným kamenivem s důkladným zhutněním. Hmota z čištění plochy lesní cesty i příkop bude rozprostřena v dosahu hrany komunikace tak, aby nebránila odtoku povrchových vod.
Takto připravená a vyrovnaná komunikace bude v plné délce a šíři očištěna vodou a neagresivními prostředky, aby byl povrch penetračního makadamu bez jakýchkoli nečistot. Tato plocha bude opatřena dvěma uzavíracími asfaltovými nátěry se zadrcením a zhutněním dle ČSN 736127-2 Stavba vozovek-Prolévané vrstvy
a ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť v množství 2,1 kg/m2 v první vrstvě a 1,8 kg/m2
ve vrstvě svrchní pojezdové.

Místo plnění: Hradec nad Moravicí

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 927 608 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajské ředitelství Lesy České republiky a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, 3. patro- Podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky