Veřejná zakázka: Oprava LC U Hořejšky a K Tuchonicům na LS Tábor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7314
Systémové číslo: P16V00000400
Evidenční číslo zadavatele: S928/2016/152
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.05.2016
Nabídku podat do: 23.05.2016 10:00
Otevírání obálek: 23.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC U Hořejšky a K Tuchonicům na LS Tábor
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC U Hořejšky
Jedná se o prašnou komunikaci s velmi narušeným povrchem. Oprava bude kopírovat současnou trasu. Nejdříve se provede úprava pláně se zhutněním v šíři jízdního pruhu a krajnic. Následně bude cesta zpevněna drceným kamenivem frakce 63/125 mm a štěrkodrtí. Hospodářské sjezdy budou zpevněny stejným způsobem. Současně budou zpevněny i stávající skládky v km 0,00 – 0,025 a v km 0,157 – 0,207 odvalem od stěny a štěrkodrtí. Konec trasy za skládkou bude od km 0,220 zpevněn pouze odvalem od stěny pro pojezd přibližovacích mechanizmů. Současně bude v km 0,170 až 0,217 vyčištěn levý příkop.

Oprava LC K Tuchonicům
Jedná se o zemní komunikaci s pomístním zpevněním kamenivem bez příkopů, v některých částech je negativně ovlivněná vodou. Tyto úseky budou sanovány kamenivem – odvalem od stěny. Nejdříve se provede úprava pláně se zhutněním v šíři jízdního pruhu a krajnic. Následně bude cesta zpevněna drceným kamenivem frakce 63/125 mm a štěrkodrtí. Hospodářské sjezdy budou zpevněny stejným způsobem. Současně bude zpevněna i stávající skládka v km 0,012 – 0,077.
Místo plnění: Bzí u Dolního Bukovska a Štipoklasy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 423 104 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky