Veřejná zakázka: LC U Křímovské přehrady II. etapa - OPRAVA - LS Klášterec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7321
Systémové číslo: P16V00000407
Evidenční číslo zadavatele: S933/2015/297
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 12.05.2016
Nabídku podat do: 25.05.2016 10:00
Otevírání obálek: 25.05.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC U Křímovské přehrady II. etapa - OPRAVA - LS Klášterec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Opravovaný povrch lesní cesty je rozdělen na šest částí:
1. km 0,000 – 1,000 (šířka cesty 3,0m + 2 x 0,25m) tento úsek lesní cesty je bez výtluků, dojde pouze k aplikaci spojovacího postřiku a vrstvy asfaltobetonu
2. km 1,000 – 1,400 (šířka cesty 4,0m + 2 x 0,25m) v tomto úseku dojde pomístně k opravě výtluků – cca 10%; dále dojde k aplikaci spojovacího postřiku a vrstvy asfaltobetonu
3. km 1,400 – 1,600 (šířka cesty 4,0m + 2 x 0,25m) před aplikací spojovacího postřiku dojde k očištění vozovky od hlinitých nánosů
4. km 1,600 -1,800 (šířka cesty 3,0m + 2 x 0,25m) v tomto úseku dojde pomístně k opravě výtluků – cca 30%; dále dojde k aplikaci spojovacího postřiku a vrstvy asfaltobetonu
5. km 1,800 – 2,500 (šířka cesty 3,0m + 2 x 0,25m) tento úsek lesní cesty je v dezolátním stavu, dojde k jeho rozrytí, urovnání a zhutnění; pak následuje vrstva penetračního makadamu, spojovací postřik a vrstva asfaltobetonu
6. km 2,500 – 3,027 (šířka cesty 3,0m + 2 x 0,25m) v tomto úseku dojde pomístně k opravě výtluků – cca 10%; dále dojde k aplikaci spojovacího postřiku a vrstvy asfaltobetonu

Konstrukce nájezdů na navazující cestní síť bude řešena jako štěrková o vrstvě 300 mm kameniva fr. 0 – 63 po zhutnění a konstrukce bude utažena lomovou výsivkou fr.0-4 v množství 2x 35 kg/m2.
V šířce 1,0m na každou stranu od opravované lesní cesty dojde k vyřezání náletových dřevin. Z příkopů uvedených v tab.č.3. budou odstraněny náletové dřeviny a budou odstraněny naplaveniny v množství 0,15 m3/m‘.
Součástí opravy jsou dva hospodářské sjezdy a oprava jednoho stávajícího propustku.
V prostoru mezi lesní cestou a Křimovskou přehradou jsou téměř v celé délce osazeny stávající obrubníky. Část z nich je v dobrém stavu, některé jsou povalené. Celkem jsou patníky osazeny podél cesty v délce 2 285m‘, což je cca 757kusů patníků. V rámci opravy lesní cesty nedojde k jejich opravě – patníky neleží na pozemku investora.
Upozorňujeme na fakt, že téměř celá lesní cesta leží v sousedství pásma hygienické ochrany I. stupně.
Místo plnění: k.ú. Stráž u Křimova a Suchdol u Křimova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 345 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky