Veřejná zakázka: Úprava Hodonínky v km 13,670 - 15,700 - vícepráce - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7330
Systémové číslo: P16V00000416
Evidenční číslo zadavatele: S952/2016/026
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.04.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava Hodonínky v km 13,670 - 15,700 - vícepráce - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vícepráce vznikly na stavebních objektech na SO 04 v km 15,0782-15,1214 (1), SO 03 v km 15,1808-15-1969 (2), SO 03 v km 15,2501-15,2688 a km 15,20803-15,2312 (3).

1) změna nivelety manipulačního pruhu - Z PF 72 a 73 bude niveleta zvednuta pro zajištění plynulejšího spádu nájezdu z obecní komunikace a mezi profily PF 73 a 76 bude niveleta zahloubena oproti návrhu o 0,1 m.
2) ŽB zídka nová - na hranici s parcelou KN č. 1090 bude zřízena železobetonová zídka v celkové délce 16,0 m, šířce 0,30 m a výšce 1,4 m.
3) ŽB zídky - u těchto zídek bude zvýšena výška o 0,2 m.
Místo plnění: k.ú. Olešnice na Moravě

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 69 928 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. ST OP Dyje, Jezuitská 13, Brno 602 00

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky