Veřejná zakázka: Hubenovský p. ř.km 2,800-3,600

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002017
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 734
Systémové číslo: P15V00000734
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/052
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.06.2012
Nabídku podat do: 27.06.2012 11:30
Otevírání obálek: 27.06.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hubenovský p. ř.km 2,800-3,600
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Údržba bude spočívat v pročištění koryta vodního toku, kde bude odtěžen sediment.
Práce budou provedeny dle přiloženého projektové dokumentace „Hubenovský p, ř. km 2,800 – 3,600“, vypracované Ing. Františkem Křovákem, Měchenická 1, 141 00 Praha 4.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 556 764 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky