Veřejná zakázka: LC Martiněvská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7347
Systémové číslo: P16V00000433
Evidenční číslo zadavatele: S933/2016/074
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.04.2016
Nabídku podat do: 03.05.2016 09:00
Otevírání obálek: 03.05.2016 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Martiněvská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty bude spočívat v přetažení stávající obrusné vrstvy, vrstvou novou z nemodifikovaného asfaltového betonu ACO 16.
Postup prací: odstranění nánosu na krajnicích (množství nánosu je o 0,35m oboustranně při tloušťce nánosu do 100mm, po celé délce komunikace), strojní zametení celé plochy komunikace (3400m x 3,5m). Následně bude proveden spojovací postřik a položena nová obrusná vrstva, která bude napojena tak, aby byl v místě napojení zabezpečen plynulý přechod na stávající kryt. Celkově se jedná o 4 úseky ve staničení 0,000 - 0,280, 0,600 - 0,650, 1,650 - 1,720, 2,450 -1650. Součástí prací bude vyčištění krajnic od náletů. Příčné a podélné sklony budou zachovány. Oprava bude probíhat v souladu s příslušnými ČSN.

Místo plnění: k.ú. Sněžník

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 908 274 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., KŘ Teplice, Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky