Veřejná zakázka: LC Pekařovská - II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7350
Systémové číslo: P16V00000436
Evidenční číslo zadavatele: S913/2016/207
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.05.2016
Nabídku podat do: 31.05.2016 10:00
Otevírání obálek: 31.05.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Pekařovská - II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta 1L - s proměnlivou šířkou 3,2 - 3,5m,
živičná penetrace,
délka cesty: 5,457km,
nadmořská výška: 860m,
statut využívání krajiny: CHOPAV,
Současný stav: Lesní cesta vykazuje pomístní výtluky, ale i souvisle rozpadlý kryt vozovky v celé délce, údržbu vyžaduje i podélné a příčné odvodnění a krajnice.
technické řešení:
Oprava LC celého úseku živičné penetrace - oprava vyrovnávkou z ACP a zhotovení pojízdné obrusné vrstvy z ACO, čištění příkopu a stržení krajnice, oprava poškozených trubních propustků.
Místo plnění: R1 - Ucháč, k.ú. Přemyslov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 978 071 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky