Veřejná zakázka: LC Čábelská, LC Okružní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7353
Systémové číslo: P16V00000439
Evidenční číslo zadavatele: S921/2016/140
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.05.2016
Nabídku podat do: 31.05.2016 10:00
Otevírání obálek: 31.05.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Čábelská, LC Okružní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o stavební úpravy dvou na sebe navazujících lesních cest.
V rámci stavebních prací bude provedena úprava pláně, úprava dosavadního krytu kamenivem drceným v množství 0,1m3/m2, doplnění konstrukční vrstvy ze štěrkodrti a posyp krytu kamenivem drceným. Budou zpevněny hospodářské nájezdy a skládky dřeva. Příčné odvodnění LC bude zajištěno vybudováním trubních propustků. Podélné odvodnění bude zajištěno pročištěním podélných příkopů.

Místo plnění: Revír Kácov, odd.312, 314, k.ú. Polipsy, obec Čestín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 791 645 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky