Veřejná zakázka: LC Horácká

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7354
Systémové číslo: P16V00000440
Evidenční číslo zadavatele: S911/2016/177
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.05.2016
Nabídku podat do: 01.06.2016 10:00
Otevírání obálek: 01.06.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Horácká
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávající částečně zpevněné lesní komunikace, která je používána k přibližování dřevní hmoty k odvozním místům u lesní cesty Zahrádková a lesní cesty Kapalická.
Rekonstrukcí lesní cesty s plánovaným zařazením do třídy 2L bude zpřístupněn celý lesní komplex, s možností odvozu odkácené dřevní hmoty bez nutnosti přibližování na velké vzdálenosti. V rámci rekonstrukce bude provedeno odvodnění komunikace příčnými prvky a dosažení zlepšení odtokových poměrů. Konstrukce vozovky :
- kamenivo frakce 0-125 tloušťky 20 cm po zhutnění
- štěrkodrť frakce 0-63 tl. 10 cm
- výsivky v množství 50 kg/m2.
Součástí stavby jsou zkoužky únosnosti
Místo plnění: Dolní Životice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 755 092 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky