Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení na 3 LC na LS Horní Blatná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7356
Systémové číslo: P16V00000442
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/088
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.05.2016
Nabídku podat do: 31.05.2016 10:00
Otevírání obálek: 31.05.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení na 3 LC na LS Horní Blatná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• oprava stávající LC Mariánská střední
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 3,5km
• přibližná nadmořská výška: 700 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna trubních propustků, výměna hospodářských sjezdů, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním, výměna svodnic 35 ks

• oprava stávající LC Mariánská spodní
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 3,5km
• přibližná nadmořská výška: 640 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, výměna trubních propustků, výměna hospodářských sjezdů, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním, výměna svodnic 33 ks

• technické zhodnocení stávající LC Mariánská střední
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/25
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka rekonstruovaného úseku: 3,5km
• přibližná nadmořská výška: 700 m
• současný stav lesní cesty: špatné odtokové poměry
• provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (lesnické práce, odvoz dřeva)
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení stavby: nové trubní propustky, nové hospodářské sjezdy

• oprava stávající LC Na Spáleništi
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka opravovaného úseku: 1,100 km
• přibližná nadmořská výška: 950 m
• současný stav lesní cesty: vyjeté koleje, špatné odtokové poměry, poškozené těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: oprava vyjetých kolejí, výměna trubních propustků, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním, výměna svodnic
Místo plnění: LS Horní Blatná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 033 132 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky