Veřejná zakázka: PD Jedlová - Josefův Důl 0,0-1,0 vč. AD (I+OaÚ)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7381
Systémové číslo: P16V00000467
Evidenční číslo zadavatele: S953/2016/042
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.04.2016
Nabídku podat do: 10.05.2016 09:00
Otevírání obálek: 10.05.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Jedlová - Josefův Důl 0,0-1,0 vč. AD (I+OaÚ)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektové práce - vypracování PD na investiční úpravu vodního toku v intravilánu obce.
V rámci komplexního opatření bude v úseku ř.km. 0,00 – 1,00, což je celý tok v intravilánu obce Josefův Důl, navržena stabilizace dna vodního toku příčnými soustavami objektů, ( provedení ve tvaru vydutého oblouku z lomového ostrohranného kamene) a provedení oprav stávajících podélných opevnění vodního toku ve vlastnictví Lesů České republiky.
Místo plnění: intravilán obce Josefův Důl, okres Jablonec n/Nisou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p. - podatelna; Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Keálové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky