Veřejná zakázka: Oprava a technické zhodnocení LC Šárka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7388
Systémové číslo: P16V00000474
Evidenční číslo zadavatele: S932/2016/090
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.05.2016
Nabídku podat do: 13.06.2016 10:00
Otevírání obálek: 13.06.2016 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a technické zhodnocení LC Šárka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava stávající LC Šárka
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/15
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka rekonstruovaného úseku: 0,970km
• přibližná nadmořská výška: 970 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry,zřízení příčného odvodnění, neúnosné těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: oprava povrchu a výměna příčného a podélného odvodnění

Technické zhodnocení stávající LC Šárka
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,5/15
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka rekonstruovaného úseku: 0,970km
• přibližná nadmořská výška: 970 m
• současný stav lesní cesty: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry,zřízení příčného odvodnění, neúnosné těleso LC
• majetkoprávní a uživatelské vztahy a dotčení cizích zájmů: v majetku LČR
• statut využívání krajiny: bez omezení (CHKO)
• technické řešení: rekonstrukce povrchu a výměna příčného a podélného odvodnění
Místo plnění: LS Horní Blatná, k.ú.Rýžovna

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 089 199 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky