Veřejná zakázka: Valštejnka v km 2,260-4,000 PD+AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7392
Systémové číslo: P16V00000478
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/038
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.04.2016
Nabídku podat do: 11.05.2016 09:00
Otevírání obálek: 11.05.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Valštejnka v km 2,260-4,000 PD+AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na úpravu koryta vodního toku Valštejnka v intravilánu města Město Albrechtice, místní část Valštejn (km 2,260 - 3,310).
Cílem stavby je protipovodňová ochrana obce a stabilizace koryta. Prioritou je stabilizace nivelety dna do původní úrovně (výšky) před povodní 2007 a případné pomístní opevnění břehů. Ve vhodných místech posoudit možný odklon koryta toku od souběžné komunikace.
Budou navrženy příčné objekty pro snížení podélného sklonu a zvednutí nivelety dna, kamenné, příp. zděné konstrukce pro zajištění narušených břehů.
Navržené typy opevnění: - podélné opevnění - rovnanina z lom. kamene,
ve stísněných úsecích zdi
- příčné objekty - kamenné pasy, prahy příp.
stupně či skluzy
V rámci stavby je třeba řešit nekapacitní kritické profily (mostovky, lávky). V případě souhlasů vlastníků (mimo SSMSK) s jejich odstraněním bude posouzena možnost uzpůsobení podélného opevnění pro osazení mostovek. Mostovky a lávky si na vlastní náklady vybudují pobřežníci, příp. město Město Albrechtice.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.

Součástí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru projektanta na předmětné stavbě v předpokládaném rozsahu uvedeném v dalších bodech této výzvy.


Místo plnění: IDVT 10211296, čhp 2-02-01-045, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Město Albrechtice, katastrální území Valštejn

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky