Veřejná zakázka: BP Teplička v k.ú. Strukov, probírka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7397
Systémové číslo: P16V00000484
Evidenční číslo zadavatele: 957/2016/021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.06.2016
Nabídku podat do: 13.06.2016 09:00
Otevírání obálek: 13.06.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Teplička v k.ú. Strukov, probírka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s povinnostmi správce vodního toku dle §47 odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a s ustanovením dle §7 odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění budou na vodním toku Teplička v říčním kilometru 2,900 - 4,300 v k.ú. Strukov, Újezd a Pňovice káceny dřeviny o celkovém počtu 308 ks zasahující do průtočného profilu toku (rovněž zdravotně nevyhovující, v zátarasu) a odstraňovány křoviny, výmladky a proveden ořez stromů pro pohyb manipulační linky o celkové ploše 1479 m2.

Jako kompenzační opatření bude provedena nová výsadba pro rozvoj cílového břehového porostu dle parametrů rozhodnutí orgánu ochrany přírody s následnou péčí. Vše ve specifikaci dle výkazu výměr – rozpočtu. Vysázeno bude celkem 347 ks listnatých dřevin a 155 ks listnatých keřů, k jejichž ochraně bude použito pletivo (Carvanet 150) nebo plastová chránička (Polynet – typ „rukáv“) respektive ke keřům plastové pletivo.

Následná péče o výsadbu bude probíhat v intervalu pěti let od roku dokončení. Spočívat bude v kosení (dvakrát ročně), zajištění dostatečné zálivky dle potřeby a v obnově uhynulých kusů dřevin a keřů hrazených ze strany zadavatele do výše 10 % z celkového počtu.

Vodní tok: Teplička
IDVT: 10185712
ČHP: 4-10-03-063
k. ú.: Strukov, Újezd, Pňovice
ř. km: 2,900 - 4,300

Při realizaci je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků, místních komunikací a inženýrských sítí v blízkosti vodního toku. Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „PD BP Teplička v k.ú. Strukov“ a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Bližší specifikace viz projektová dokumentace.

Místo plnění: k.ú. Strukov, Újezd, Pňovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 518 941 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OPM Vsetín, U Skláren 781, Vsetín 75501

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky