Veřejná zakázka: SV Ke školce Peklo

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7401
Systémové číslo: P16V00000488
Evidenční číslo zadavatele: S936/2016/213
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.04.2016
Nabídku podat do: 11.05.2016 08:30
Otevírání obálek: 11.05.2016 08:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SV Ke školce Peklo
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba představuje běžnou údržbu (opravu) štěrkového povrchu v místě stávající lesní cesty. Cesta po opravě bude mít stejnou niveletu i prostorové uspořádání jako cesta původní.
Dále budou pročištěny propustky a obnoveny zemní příkopy v rámci odvodnění komunikace.
Stavba začíná a končí napojením na stávající LC ve správě stejného vlastníka.
Jedná se o stavbu pro plnění funkce lesa.
Stavba bude probíhat pouze na pozemcích LČR.
Tato stavba nevyžaduje ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu. Navržené práce mají charakter běžné údržby.
Celková délka komunikace, na které probíhá běžná údržba SO 101 a SO 101.1 – 0.670 m
Místo plnění: k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou,obec Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 373 086 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - 4.patro - podací místo - sl. Pourová

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky