Veřejná zakázka: Drobné stavby na LS Železná Ruda

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002043
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 741
Systémové číslo: P15V00000741
Evidenční číslo zadavatele: S930/2012/054
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.06.2012
Nabídku podat do: 11.07.2012 08:00
Otevírání obálek: 11.07.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Drobné stavby na LS Železná Ruda
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Soubor 4 stavebních akcí drobného charakteru (zemní práce, navážení, urovnání a hutnení kameniva)
I. Úprava odstavného parkovište na ploše 480 m2 (vytrhání parezu, zemní úpravy,
zpevnení kamenivem) - k. ú. Kochánov II
II. Investice - vybudování približovací linky ve strmém svahu v délce cca 950 metru, šírky 3 metry (vytrhání parezu, zemní úpravy približovací linky) - k. ú. Nezdice na Šumave
III. Oprava betonové trubní propusti v délce 5 metru (výmena poškozených betonových trub vc. cel z prírodního kamene) - K. ú. Sobešice u Sušice
IV. Oprava poškozené lesní cesty v délce 150 metru, šíre 3 metry (srovnání pláne,
dosypání kameniva vc. zhutnení, doplnení ocelových svodnic) - k. ú. Petrovice u SušiceDoplňující informace ke zveřejnění:
Soubor 4 stavebních akcí drobného charakteru na 4 revírech (6-9) LS Železná Ruda. Jedná se o zemní práce a o navážení, urovnání a hutnění kameniva. Zadávací dokumentace, smlouva o dílo a výkaz výměr jsou přílohami výzvy na profilu zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s. p., LS Železná Ruda, Šumavská 4,34004 Železná Ruda - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky