Veřejná zakázka: Oprava penetrací - LC Onen Svět a LC Jezerní boudy II

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00002044
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 742
Systémové číslo: P15V00000742
Evidenční číslo zadavatele: S930/2012/055
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.06.2012
Nabídku podat do: 11.07.2012 09:00
Otevírání obálek: 11.07.2012 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava penetrací - LC Onen Svět a LC Jezerní boudy II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava povrchu 2 penetrovaných lesních cestDoplňující informace ke zveřejnění:
Soubor 2 stavebních akcí drobného charakteru na 2 revírech (1 - Můstek, 5 - Čachrov) LS Železná Ruda. Jedná se o rozrytí stávajících penetrovaných lesních cest, doplnění kameniva a nástřik asfaltem v celkovém rozsahu 3000 m2 vč. dalších doplňkových činností. Podrobné zadání, smlouva o dílo a výkaz výměr jsou součástí zadávací dokumentace zveřejněné společně s výzvou na profilu zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 557 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s. p., Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 34004 Železná Ruda - podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky