Veřejná zakázka: LP Radonínského potoka v km 3,3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 7421
Systémové číslo: P16V00000508
Evidenční číslo zadavatele: S952/2016/039
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.06.2016
Nabídku podat do: 20.06.2016 10:00
Otevírání obálek: 20.06.2016 10:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LP Radonínského potoka v km 3,3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem zakázky je úprava vodního toku. Předmětný úsek koryta se nachází v intravilánu obce Radonín, v říčním kilometru toku 0,322 – 0,398, 0,407 – 0,504 a 0,673 – 0,714. Úpravy spočívají ve stabilizaci koryta a zamezení jeho dalšího porušování. V rámci stavebních prací bude provedeno bourání a rekonstrukce opěrných zdí, vybudování opevnění kamennou rovnaninou, zbudování kamenných prahů a vyčištění toku od sedimentů.
Místo plnění: k.ú.Radonín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 205 829 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků