Veřejná zakázka: Věžná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7422
Systémové číslo: P16V00000509
Evidenční číslo zadavatele: S952/2016/037
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.06.2016
Nabídku podat do: 20.06.2016 10:00
Otevírání obálek: 20.06.2016 11:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Věžná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V rámci stavebních prací bude provedeno odstranění uložených sedimentů z průtočného profilu koryta, oprava příčného a podélného opevnění ze zdiva a dlažby z lomového kamene, odstranění náletových dřevin (křoviny) a rostlinné vegetace bránící plynulému odtoku vody korytem toku.
Místo plnění: k.ú. Věžná na Moravě

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 665 624 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky