Veřejná zakázka: Loučka v Hrabišíně - nánosy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7440
Systémové číslo: P16V00000527
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/074
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 11.06.2016
Nabídku podat do: 24.06.2016 10:00
Otevírání obálek: 24.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Loučka v Hrabišíně - nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení údržbových prací koryta vodního toku Loučka (ČHP: 4-10-02-050) v km 9,550 - 10,200 v intravilánu obce Hrabišín. Bude provedeno odstranění sedimentů a náletových dřevin z průtočného profilu v minulosti upraveného koryta vodního toku.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Loučka v Hrabišíně - nánosy" zpracované firmou TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk., IČO: 63320819, Ing. Filip Brtna ČKAIT 1201995, dle dodatků projektové dokumentace a dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Hrabišín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 483 770 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s.r.o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky