Veřejná zakázka: Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojné, km 0,0-3,030

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7444
Systémové číslo: P16V00000531
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/049
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 638244
Počátek běhu lhůt: 11.06.2016
Nabídku podat do: 07.07.2016 10:00
Otevírání obálek: 07.07.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojné, km 0,0-3,030
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava toku Nedašovka v Brumově a Návojné v km 0,000 do km 3,030 a levostranný přítok Návojník v km 0,000 – 0,168. Oba toky jsou upravované jako hrazení bystřiny.
SO 01 Nedašovka v km 0,000 – 1,790, k. ú. Brumov.V rámci tohoto stavebního objektu dojde k opravě stávajících kamenných stupňů v km 0,479; 0,664; 0,418 a 1,458. U všech stupňů budou z vývarů odtěženy nánosy, budou opraveny přelivné hrany, boky vývarů a budou prodlouženy vývary vybudovány nové předprahy. Dále budou vyměněny oba dvojité dřevěné prahy kombinované v km 0,575 a 0,604, osazeny dvojité dřevěné prahy v km 0,243; 0,295; 0,384; 0,440; 0,820; 0,845; 0,923; 1,009; 1,200; 1,318; 1,358; 1,548, 1,578 a 1,781, jednoduché dřevěné prahy úrovňové v km 0,520; 0,749; 0,874; 0,935; 0,963; 0,988; 1,143; 1,170; 1,378 a 1,489 a dvojité dřevěné prahy zdvojené v km 0,213; 0,634 a 1,658.V rámci stavebních prací také budou sanovány nátrže. Na pravém břehu v km 0,170 – 0,175; 0,243 – 0,250; 0,3787 – 0,410; 0,575; 0,634; 0,702; 0,770 – 0,784; 0,840 – 0,848; 1,140 – 1,200; 1,489; 1,548; 1,578; 1,685 a na levém břehu v km 0,124 – 0,128; 0,207 – 0,210; 0,243 – 0,250; 0,295 – 0,302; 0,387 – 0,410; 0,440 – 0,442; 0,510 – 0,515; 0,520 – 0,525; 0,604; 0,634; 0,840 – 0,848; 0,988; 1,310 – 1,325; 1,489; 1,548; 1,578; 1,685 a 1,692 – 1,724.
SO 02 Nedašovka v km 1,790 – 3,030, k. ú. Návojná.V rámci stavebních prací tohoto stavebního objektu dojde k osazení jednoho nového dvojitého dřevěného prahu zdvojeného v km 2,287, dvojitých dřevěných prahů v km 1,975; 2,018; 2,051; 2,081; 2,117; 2,115; 2,197; 2,366; 2,590; 2,620 a 2,686 a jednoduchého dřevěného prahu úrovňového v km 2,650.
Dále bude provedena kompletní rekonstrukce opěrných zdí v intravilánu obce Návojná v úsecích:
1) na pravém břehu v km 2,666 – 2,719
2) na pravém břehu v km 2,815 – 2,908
3) na levém břehu v km 2,800 – 2,947.
V km 2,680 50 – 2,685 50 bude provedena OZ ze zdiva z lomového kamene na MC10, na kterou navazuje přechodové zdivo ukončené zavazovacím křídlem v km 2,665 50.
Opěrné zdi budou dimenzovány na Q5 = 29,60 m3/s, kyneta Q30d=0,720 m3/s.
Na žádost investora bude v km 2,273 – 3,021, v šířce 3,0 m, dno koryta toku sníženo o 0,3 m a bude mít miskovitý tvar. Kolem kynety budou vyskládány v jedné nebo dvou řadách kameny o hmotnosti do 500 kg. Zbytek koryta zůstane bez opevnění, jako zemní koryto. Pro podélnou stabilizaci dna budou navrženy ve vzdálenosti cca 20 m kamenné výztužné pasy o šířce 2,0 m.
SO 03 Návojník v km 0,000 – 0,168, k. ú. Návojná. Projektovaná část je směrově i výškově upravena. Spádové vyrovnání je řešeno soustavou zděných stupňů z lomového kamene na maltu cementovou. V rámci stavebních prací budou odstraněny naplavené sedimenty a u zděných objektů bude opraveno spárování a oprava zdiva. V km 0,110 – 0,168, břehy jsou opevněny betonovými tvárnicemi, dojde k jejich přerovnání a očištění. Pro podélnou stabilizaci budou v km 0,005; 0,118; 0,121 a 0,166 vybudovány kamenné úrovňové pasy o šířce 2,0 m.
Místo plnění: k.ú.Brumov, Návojná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 880 391 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky