Veřejná zakázka: Kozí potok - PD DUR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7449
Systémové číslo: P16V00000536
Evidenční číslo zadavatele: S951/2016/042
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.05.2016
Nabídku podat do: 31.05.2016 09:00
Otevírání obálek: 31.05.2016 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kozí potok - PD DUR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace na revitalizaci koryta vodního toku Kozí potok v km 0,000 - 2,350. Jedná se o nekatastrovaný tok, který je v km 0,000 - 0,921 opevněn a od km 1,020 po pramen zatrubněn.
Cílem stavby je obnova přirozeného koryta, rozvolnění toku v ploše údolnice s případným vytvořením tůní či mokřadů, zpomalení odtoku vody z krajiny a zajištění migrační prostupnosti.

Projektová dokumentace bude provedena ve stupni:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

a bude zpracována dle přiloženého zadávacího listu projekčních prací.


Místo plnění: IDVT 10210965, čhp 2-02-01-036, kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Krasov, katastrální území Krasov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky