Veřejná zakázka: BP Křeslický potok Kamenné přehrážky v k.ú. Podhradí nad Dyjí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7455
Systémové číslo: P16V00000542
Evidenční číslo zadavatele: 952/2016/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.06.2016
Nabídku podat do: 27.06.2016 08:00
Otevírání obálek: 27.06.2016 08:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Křeslický potok Kamenné přehrážky v k.ú. Podhradí nad Dyjí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na úpravu břehového porostu. Zahrnuje výřez a likvidace objednatelem vyznačených náletových dřevin břehového porostu na drobném vodním toku Křeslický potok v k. ú. Podhradí nad Dyjí, Starý Petřín a Stálky, odstranění nápěchů větvoví z koryta toku a upravení terénních ploch po ukončení prací.
Místo plnění: K.ú. Podhradí nad Dyjí, Starý Petřín a Stálky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 61 408 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky