Veřejná zakázka: OHB LP Nedašovky v Nedašově km 0,000-3,075

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7469
Systémové číslo: P16V00000556
Evidenční číslo zadavatele: S957/2016/075
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.06.2016
Nabídku podat do: 28.06.2016 10:00
Otevírání obálek: 28.06.2016 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OHB LP Nedašovky v Nedašově km 0,000-3,075
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci stávajících dřevěných a kamenných prahů a rekonstrukci podélného opevnění v korytě LP Nedašovky v km 0,401 – 506. V km 0,401 – 0,443 bude odstraněna poškozená pravobřežní opěrná zeď z lomového kamene a bude nahrazena železobetonovou opěrnou zdí s obkladem z lomového kmene na cementovou maltu. Dřevěné prahy budou odstraněny a nahrazeny zděnými z lomového kamene na cementovou maltu. Dále bude v km 0,401 – 0,427 na levém břehu rozebrána poškozená dlažba z lomového kamene a nahrazena dlažbou z lomového kamene. Od pilíře mostu v km 0,457 po těleso kamenného stupně v km 0,493 bude podél pravobřežní OZ provedena betonová přizdívka v patě OZ na výšku 0,50 m nad niveletu dna. Na levém břehu bude v km 0,465 – 0,473 a v km 0,493 – 0,506 provedeno přechodové zdivo. Poškozená dlažba bude odstraněna a nahrazena rovnaninou z lomového kamene.
Celá stavba se nachází v CHKO Bílé Karpaty
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „OHB LP Nedašovky v Nedašově, km 0,000 – 3,075, zpracované Ing. Jaroslavem Gricem, autorizovaným inženýrem v oboru „Stavby pro plnění funkce lesa“, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 1000451.
Stavba bude realizována dle podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Valašské Klobouky ze dne 29. 7. 2015, č. j. MUVK9238/2015 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú. Nedašov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 992 707 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Rinoceronte s. r. o., Šlejnická 1547/13, 160 00 Praha 6

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky